XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Lublinie

W dniach 8–10 września 2022 uczestniczyliśmy w XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Lublinie. Tematem przewodnim Sympozjum były złamania przedramienia u dzieci oraz schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie służące dobru i bezpieczeństwu małych pacjentów. Cieszymy się, że możemy prezentować nasze produkty podczas ogólnopolskich spotkań oraz że niezmiennie spotykają się one z Państwa uznaniem.

Mediway_foto-8