XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego

Przedstawiciele firmy Mediway uczestniczyli w XXXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, która odbyła się w dniach 16–18 września 2021 roku w Krakowie. Główna tematyka Konferencji dotyczyła leczenia następstw powikłań infekcyjnych w traumatologii narządu ruchu i ortopedii, problematyki amputacji i zaopatrzenia ortopedycznego.

2